Üyelik Sözleşmesi

Otosahibi.com Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

Türkiye’nin en geniş içeriğe sahip olma yolunda çalışmasına başlayan otomobil sitesi www.otosahibi.com’u tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Siz değerli ziyaretçilerimizi tanıyabilmek, ihtiyaçlarınıza kısa sürede cevap verebilmek ve gerçekçi bir yayını iletmek adına üyelik sistemi kullanıyoruz. Bu nedenle otosahibi.com’un belli bölümleri kullanabilmek için üye olmanız gerekiyor. Üyelik sistemine dahil olabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Üyelik sisteminin sizlere sunmuş olduğu farkları kısa sürede yaşayacağınızı belirterek otosahibi.com ailesine hoş geldiniz diyoruz...

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), OTOSAHIBI.COM (bundan böyle OTOSAHIBI olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.otosahibi.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile OTOSAHIBI arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. www.otosahibi.com'a üyelik hakkınız “üyelik formunu” eksiksiz doldurulmanız ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3. KULLANICILAR, OTOSAHIBI’ne üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, OTOSAHIBI tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. OTOSAHIBI, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6. KULLANICILAR, www.otosahibi.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

7. Aksi belirtilmediği taktirde,OTOSAHIBI ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, OTOSAHIBI üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

8. www.otosahibi.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

9. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.otosahibi.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10. OTOSAHIBI hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. www.otosahibi.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri OTOSAHIBI tarafından saklanacaktır.

12. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, OTOSAHIBI'ne kullanıcı destek formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

13. OTOSAHIBI, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

14. www.otosahibi.com' un amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal otopazarı hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.otosahibi.com' a hiçbir sorumluluk yüklenemez.KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, OTOSAHIBI'ın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

15. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

16. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple OTOSAHIBI'ne rücu kesinlikle mümkün değildir.

17. www.otosahibi.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile OTOSAHIBI'ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.otosahibi.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, OTOSAHIBI’ın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.otosahibi.com’a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

18. OTOSAHIBI, www.otosahibi.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

19. OTOSAHIBI’ın tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, OTOSAHIBI hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

20. OTOSAHIBI ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Yirmi (20) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.